Transport And Logistics services  Facebook  GDPR

Profil společnosti

Představení firmy BC LOGISTICS s.r.o.

Společnost BC LOGISTICS s.r.o. byla založena v roce 1998 s cílem vybudovat komplexní zajištění služeb pro hlavního zákazníka Continental Barum spol. s r.o. V průběhu několika málo let se společnost stala dynamicky se rozvíjející firmou s mezinárodní působností.

V roce 2000 byl vybudován systém řízení jakosti a o rok později byl společnosti vydán certifikát ISO 9001. V roce 2015 jsme získali i certifikát ISO 14001.

BC LOGISTICS s.r.o. sídlí v Otrokovicích a v současné době má své pobočky také v Olomouci a ve Slovenské republice.

Cíle společnosti

Cílem společnosti je dosažení hospodářských úspěchů, další rozvoj a růst společnosti. Trvalým cílem je samozřejmě neustálé zlepšování celkové výkonnosti společnosti. Základem úspěchu je odpovědnost, aktivita, angažovanost a odborná způsobilost všech zaměstnanců. Nutným cílem je získání klíčového uživatele systémů na vyšší úrovni, než je u našich zákazníků – rozšíření služeb IT. Firma je závislá na svých zákaznících a proto musí porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků a snažit se překonat jejich očekávání.

Firma zamýšlí expandovat na trhy střední a východní Evropy, nabídnout logistické služby při využití nejmodernější techniky a technologií a také rozšíření stávajících služeb poskytovaných určitému zákazníkovi, např. nejen pouze skladové pohyby, ale i jiné činnosti spojené s příjmem materiálu, hotových výrobků a zboží.

Mise

BC LOGISTICS s.r.o. se hodlá nadále plně orientovat na rozšíření a zkvalitnění komplexních logistických služeb, které považuje za stěžejní a hodlá je poskytovat na vysoké profesionální úrovni, a to jak stávajícím, tak i novým obchodním partnerům.

VIZE společnosti

Jaká je firemní vize společnosti BC LOGISTICS ?
Je to cíl, o který budeme usilovat v období následujících 20 let. Jsme si vědomi, že jsme víc než jen přepravní společnost, a proto naším cílem – naší vizí je: Poskytovat služby nade všechna očekávání.

 

Postupným rozvojem společnost rozšířila také svoji působnost o další podnikatelské aktivity a od roku 2005 již tvoří koncernovou strukturu, která zahrnuje:

 • BC LOGISTICS s.r.o.
 • BC LOGISTICS, s.r.o. (Trnava, SK)

Naše vize je popsána v 6 hlavních zásadách

 1. Záleží nám na lidech

  Pozorně nasloucháme potřebám našich zákazníků. Řešení realizujeme rychle, abychom předčili jejich očekávání. My jsme klíčem k našemu úspěchu, vše, co děláme, je určeno pro naše zákazníky.

 2. Vítáme nové nápady a nebojíme se změny

  Vítáme nové nápady a nebojíme se změny. Usilujeme o lepší poskytování služeb, abychom dosáhli efektivity. Otevřeně přijímáme „změny k lepšímu“.

 3. Usilujeme o dokonalost na všech úrovních

  Jsme kompetentní dělat to, co děláme. Pracujeme jako jeden tým. Každý detail je důležitý.

 4. Nezapomínáme na ziskovost

  Své peníze vydáváme uvážlivě, výdaje máme pod kontrolou. Svou práci organizujeme efektivně. Jsme si vědomi nákladů.

 5. Měníme nápady ve skutečnosti

  Plníme závazky. Podporujeme všechny nápady a snahu. Jsme iniciativní – chceme být o krok napřed!

 6. Investujeme do budoucnosti dalších generací

  Podporujeme vzdělávání na všech stupních. Prosazujeme ekologické chování v našem každodenním životě.

BC LOGISTICS s.r.o.

Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, Czech Republic