Transport And Logistics services  Facebook  GDPR

Nabídka služeb

Představení firmy BC LOGISTICS s.r.o.

Společnost BC LOGISTICS s.r.o. byla založena v roce 1998 s cílem vybudovat komplexní zajištění služeb pro hlavního zákazníka Barum Continental spol. s r.o. V současnosti je součástí rodinného holdingu.

V roce 2000 byl vybudován systém řízení jakosti a o rok později byl společnosti vydán certifikát ISO 9001. V roce 2015 získala firma i certifikát ISO 14001.

BC LOGISTICS s.r.o. sídlí v Otrokovicích a v současné době má své pobočky také v Olomouci a Trnavě (Slovenská republika). Firma nabízí 2 hlavní činnosti, a to služby v oblasti skladování a služby v oblasti dopravy. Nejvíce pracovníků působí v oblasti skladování, nicméně největší příjmy plynou z oblasti dopravy. Celkem firma zaměstnává 350 pracovníků na různých pozicích v rámci holdingové struktury.

Skladování

Skladování

Společnost BC LOGISTICS s.r.o. poskytuje logistické služby ve vlastních skladech i formou outsourcingu. V současné době obsluhuje pro zákazníky 160 000 m2 kryté skladovací plochy a 9 000 m2 nekryté skladovací plochy. Provádí operace spojené se skladováním a distribucí (evidence, cross-docking, přebalení, etiketování, nakládky / vykládky, kontrola zboží, avizace atd.)

Denně zajišťuje přípravu a naložení v průměru 95 nákladních vozidel. K tomu využívá manipulační techniku značek Hyster a Toyota. Přidruženou činností je pak kompletace kol, obouvání a vyvažování nákladních pneumatik. Společnost dbá na pečlivost zaměstnanců při manipulaci se zbožím zákazníků, na evidenci zásilek ve skladech a na informovanost zákazníka o stavu jeho skladových zásob. Největšími zákazníky jsou Continental Barum s.r.o., Mitas a.s. a Rubena a.s.

Objednat službu
 • zajištění skladování ve veřejných a celních skladech vlastních nebo formou outsourtcingu (zajištění skladovacích služeb a vedení skladového hospodářství ve skladech zákazníka)
 • režim příjmu a výdeje zboží dle potřeb zákazníka
 • operace spojené se skladováním a distribucí (evidence, cross-docking, přebalení, etiketování, nakládka a vykládka, příprava a kontrola zboží před expedicí, avizace, atd.)
 • obouvání a vyvažování nákladních pneu
 • kvalitní manipulační techniku s nosností od 1 do 3 tun
 • zajištění distribuce zboží
 • 1-3 směnný provoz
Doprava a spedice

Doprava a spedice

Společnost BC LOGISTICS s.r.o. vlastní dopravní techniku reprezentovanou nákladními vozidly značek Renault T480 a Scania R450. Vozidla jsou ve výborném technickém stavu díky pravidelné obnově vozového parku, pravidelným servisním kontrolám ve značkových servisech. Firma vlastní 100 vozidel a další má smluvně zajištěné od subdodavatelů. Zajišťuje přepravu nejen po celé ČR včetně zboží ADR (přeprava nebezpečného zboží všech tříd kromě 1 a 7), ale i do zemí EU (B, D, E, F, L, NL, P, PL, SK). Pro řidiče je v rámci zvyšování odbornosti, kvality služeb a bezpečnosti přepravy zajišťována pravidelná školení dopravních předpisů, přepravy nebezpečných věcí (ADR), bezpečnosti práce, vnitropodnikových norem, ISO 9001, 14001, aj. Řidiči jsou vybaveni mobilními telefony a sledovacím zařízením GPS. Pojištění odpovědnosti dopravce je samozřejmostí. Mezi nejvýznamnější zákazníky naší společnosti patří především Continental Barum s.r.o. Otrokovice, GEFCO a YUSEN.

Objednat službu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Naše dopravní a spediční kanceláře Vám nabízí:
 • 100 vlastních vozidel a další vozidla našich subdodavatelů
 • export-import včetně zboží ADR, převážně do těchto států - B, D, E, F, H, I, L, NL, P, PL, SK
 • zajištění vnitrostátní přepravy po celé ČR včetně zboží ADR
 • pro rychlou a okamžitou komunikaci vybavení mobilními telefony s celoevropským dosahem (100% vozidel) a sledovacím zařízením GPS (100% vozidel)
 • vozidla značek Renault, Volvo a Scania
 • výbavu ADR pro přepravu nebezpečného zboží všech tříd vyjma třídy 1 a 7 (90% vozidel)
 • vlastního certifikovaného bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečného zboží
 • ložnou plochu od 1 do 38 palet EUR
 • návěsové a přívěsové soupravy s ložnou výškou 3,00 m v provedení dle EN  12642 XL s certifikátem DEKRA pro převoz volně ložených pneumatik
 • pojištění odpovědnosti dopravce stanovené Úmluvou CMR na 13.000.000,-Kč
 • pojištění odpovědnosti dopravce při přepravě vnitrostátních zásilek na 10.000.000,-Kč
Logistika

Logistika

Společnost BC LOGISTICS s.r.o. v rámci poskytování logistických služeb našim partnerům zajišťuje kromě dopravy, spedice, celní deklarace a skladování i specifické operace se zbožím a poradenství. Toto zahrnuje vytvoření a zajištění logistických projektů, tvorba plánů skladu, převzetí činností nesouvisejících s výrobou, zajištění odprodeje nepotřebného majetku v rámci restrukturalizace logistického řetězce, optimalizaci materiálových toků, výběr dodavatelů v logistickém řetězci za účelem nepřetržitého toku zboží a minimalizace nákladů na skladování a pracovní sílu.

Objednat službu
 • vytvoření a zajištění logistických projektů
 • převzetí činností nesouvisejících s výrobou
 • zajištění odprodeje nepotřebného majetku v rámci restrukturalizace logistického řetězce
 • restrukturalizace logistického řetězce, optimalizace toků směrem od dodavatelů do závodu a ze závodu k Vašemu odběrateli
 • zajištění výběru dodavatelů v logistickém řetězci tak, aby byl zajištěn nepřetržitý tok zboží a tím minimalizovány náklady na skladové zásoby a pracovní sílu
Celní deklarace

Celní deklarace

Společnost BC LOGISTICS s.r.o. v rámci poskytování služeb zákazníkům zajišťuje pro své klienty a partnery celně-deklarační služby, tzn. vystupuje jako zástupce zákazníka vůči celnímu úřadu. Zde jako příklad uvádíme firmy Mitas a.s., G-servis a Estella. Společnost dále disponuje personálem, který je pravidelně proškolován v oblasti legislativy a celních norem.

Objednat službu
 • vystavení JSD, JSDd, T2L, Carnet TIR, CMR
 • INTRASTAT - zpracování a odeslání statistického hlášení o intrakomunitárním obchodu
 • zjednodušený postup systému e-vývoz
 • prohlášení T1 v systému NCTS
 • vystavení dokladu o původu zboží EUR1, ATR
 • poskytování ručení pro schválený režim společného tranzitu
 • zastupování v celním řízení (přímé,nepřímé)
 • vedení režimů s ekonomickým účinkem
 • zajištění uskladnění zboží na celním skladě
 • odbavování zákazníka prostřednictvím zjednodušených celních postupů bez přímé účasti celníka
 • individuální přístup ke každému zákazníkovi
 • odborná zdatnost celních deklarantů
 • komplexnost služeb včetně archivace dokladů
 • vystavování dokladu CMR
Servis vozidel

SERVIS VOZIDEL

V současné době nabízí servis BCL moderní technické zázemí a kvalitní personální obsazení zkušenými zaměstnanci. Náš tým lidí je pravidelně školen a doškolován dle nejnovějších metod. V našem servisu najdete čtyři kanálová stání. Nabízíme Vám opravy jak vozidel nákladních, tak i dodávkových a veškeré návěsové i přívěsové techniky. Máme velmi bohaté zkušenosti s likvidací pojistných událostí u všech pojišťoven.

Objednat službu
 • pozáruční servis veškerých nákladních a užitkových vozidel
 • záruční opravy PANAV
 • pozáruční servis veškeré návěsové a přívěsové techniky
 • preventivní prohlídky všech druhů techniky
 • pravidelnou pozáruční údržbu všech vozidel
 • cejchování tachografů
 • příprava vozidel na STK, zajištění měření emisí a provedení STK
 • servis a opravy nástaveb
 • servis a opravy autoplachet
 • servis nezávislého topení WEBASTO
 • servis klimatizace nákladních i užitkových vozidel
 • měření geometrie na nákladních a užitkových vozidlech
 • opravy a měření brzd na válcové zkušebně
 • opravy karosérií a lakování
 • servis a opravy náprav BPW, SAF, Mercedes
 • montáž satelitního sledování vozidel
 • služby pneuservisu
 • oprava a výměna čelních skel

Kariéra

Volná pracovní místa

BC LOGISTICS s.r.o.

Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, Czech Republic